اگه به خیلیامون بگن حاضری از اول، زندگیت ریست بشه و از نو شروع کنی؟چی جواب میدیم؟خیلیامون به دوباره از نو شروع کردن فکر کردیم،شاید یکی از دلایلی که زندگیمون بجای یک روز طولانی خسته کننده،هزار هزار روزِ صبح و شب دار هست همینه،که هر وقت خسته شدی بخوابی،فکرای خوب بکنی و فردا از نو جوونه بزنی و شروع کنی.

پس سلام امروز
دوستتون داریم

جوونه بزنید