خوراکِ خوشمزه برای حواس

ماها با حس هامون با دنیای پیرامون ارتباط برقرار می کنیم و ارتباط یعنی دادن و گرفتن.خیلی وقت ها بر اثر تکرار، اینقدر ارتباط هامون با دنیای اطراف بدیهی و پیش پا افتاده شده حواسمون به این دادنا و گرفتنا نیست.

ساده بگم، ما پنج تا حس بیرونی اصلی داریم.بویایی،شنوایی،بینایی،چشایی،لامسه

5 حسپس وقتی چشمامون چیزیو میبینه،باهاش ارتباط برقرار میکنه،چیزی دریافت یا چیزی می گیره.در مورد باقی اجزا هم همینطور.مثلا وقتی به موسیقی خوبی گوش میدیم،خوراک بهتری به گوشمون می دیم تا وقتی موسیقی مخرب و شلوغی گوش میدیم.وقتی قشنگ حرف می زنیم ارتباط و بده بستون بهتری داریم و هم بهتر خوراک میدیم به دیگران هم بهتر تغذیه میشیم.

همونطور که احتمالا فهمیدید، تو این بخش قراره خوراکای قشنگ به حسامون بدیم.

پس دوستتون داریم

همراهمون باشید